Магазинът се продава и временно не обработва поръчки, за контакти: 02/902 49 22, office@xenium.bg

Вашата кошница е празна!

Общи условия

 

за ползване на интернет магазина http://www.kidaland.com и за извършването на покупки на стоки през него.

 

Чл.1. С кликването върху който и да е бутон, линк или приложение в Сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, Ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина. Приемането на настоящите Общи условия от Ползвателите на Сайта е задължително условие за покупко-продажба между Кидаланд и съответния Ползвател и за извършването на доставка на поръчаните стоки.

 

Общите условия са публикувани на видно място на Сайта и са достояние на всеки посетител.

 

ІІ. Данни за Kidaland.com

 

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Юридическо наименование на Доставчика: "Албигоя" ООД;
2. Седалище и адрес на управление: България, гр. София 1784, ж.к. Младост 1, бл.38Б, ет.6, ап.27
3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. София 1309, ул. "Пиротска" 151
4. Данни за кореспонденция: България, гр. София 1309, ул. "Пиротска" 151,  еmail: magicnuudles.bg1@gmail.com, тел.02/ 820 39 00;
5. Вписване в публични регистри: ЕИК 201190743 (Търговски регистър към Агенция по вписванията)
6. Номер на удостоверение за администратор на личните данни: № 379971

 

7. Надзорни органи:
A. Комисия за защита на личните данни
B. Комисия за защита на потребителите
C. Комисия за защита на конкуренцията
 

8. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 201190743.

 

 

Регистрация

 

Чл.3. Регистрацията на сайта е напълно безплатна и доброволна. Регистрацията е задължителна само за пазаруване чрез онлайн магазина. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно без да е необходима регистрация. Чрез електронна поръчка от онлайн магазина могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на Ползвателя. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки включително начин на употреба, технически характеристики, гаранционни условия и т.н. е предоставена от производителя респективно вносителя на съответната стока. Кидаланд не носи каквато и да е отговорност при невярно, неточно или неправилно представена информация, както и информация представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действително положение, както и при печатни грешки.

 

Всички цени, представени в сайта, са в български лева, с включен ДДС и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като Кидаланд си запазва правото без предупреждение да променя цените по всяко време. Представените в сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка, която е посочена отделно. 

 

 

Потвърждение чрез телефон

 

Чл.4. След натискане на бутона „Поръчка”, ще получите писмо по електронната поща с информация за Вашата поръчка. В рамките на 24 часа от заявяване на поръчката, в интервала от 9:00 до 20:00 часа с вас ще се свърже представител на фирмата, за да уточни Вашата поръчка, дата за доставка и крайната цена, която трябва да заплатите. Договорът за покупко-продажба на продукта се счита за сключен само след изрично потвърждение по телефона на заявената чрез сайта на Кидаланд поръчка.

 

 

Плащане

 

Чл.5. Ползвателят може да заплати цената на поръчана от онлайн магазина стока чрез наложен платеж. Всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия Ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на Кидаланд цялата продажна цена на поръчана чрез онлайн магазина стока. При наложен платеж Ползвателят предава на куриера сума равна на общата сума (включваща цената на стоката и цената на доставка) посочена в товарителницата, която служи за документ удостоверяващ плащането. С подписването на товарителницата Ползвателят овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на Кидаланд сумата представляваща продажната цена на доставената стока.

 

 

Доставка

 

Чл.6. Доставката на поръчана чрез онлайн магазина стока се извършва с куриери Европът или Спиди. Доставки се извършват само на географската територия на Република България, което изключва доставки в български задгранични дипломатически мисии, посолства, кораби и самолети под български флаг и др. които според нормите на международното право се считат за част от територията на Република България. Сроковете за доставка и цената за доставка са съобразени с графика на куриерската фирма за съответното населено място. Точната цена на доставка може да се види преди финализиране на поръчката в количката за пазаруване при правилно попълнен пощенски код на населеното място. Датата на доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки се уточнява при телефонното потвърждение на поръчката като Кидаланд са запазва правото на промяна на датата на доставка, но след предварително уведомление на получателя. Стоките се доставят на получателите стандартно - на ръка срещу подпис. При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва: 

 

А) На служебен адрес на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката.

 

Б) На домашен адрес на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя.

 

В) При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на Кидаланд и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса) лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката.

 

 

Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена.

 

Чл.7. Ползвател, който има качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите има право да се откаже от сключения договор, като върне закупените продукти във вида с количество и качество, в който са му били доставени, в четиринадесет дневен срок от датата на доставка без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, като Кидаланд ще възстанови заплатената сума в срок не по-късно от 14 календарни дни от упражняването на това право. На възстановяване не подлежат допълнителните разходи във връзка с доставката на стоки, различна от стандартната, която предлага Кидаланд. За да се упражни правото на отказ, може по Ваш избор:

 

-   да се изпрати попълнения формуляр за отказ образец N6, който е получен от Кидаланд при доставката на продукта, на адрес: гр. София 1309, ул. "Пиротска" 151;

 

-  Да се подаде формуляр за отказ на нашия уебсайт: http://www.kidaland.com;

 

-   да ни уведомите изрично за това по друг, удобен за ползвателя начин (примерно чрез писмо, изпратено по пощата, електронна поща и други).

 

Необходимо е също така Ползвателя да представи/изпрати оригинал или копие от касова бележка или фактура, гаранционни карти и всякакви други документи, издадени при закупуване на продукта. По нареждане на Ползвателя, който е направил поръчката, крайната продажна цена ще да му бъде възстановена с пощенски запис или банков паричен превод.

 

Не можете да упражните правото си на отказ в случай, че ползвателя е употребявал стоката по предназначение или в случай, че е разпечатана стока, която не подлежи на връщане поради здравни или хигиенни съображения.

 

Не се приема отказ от продажбата и за стоки, които са изготвени по поръчка или съгласно индивидуалните предпочитания на Ползвателя; на стоки с кратък срок на годност, както и в останалите случаи по чл. 57 от Закона за защита на потребителите.

 

Кидаланд не носи отговорност за предоставени от Вас невалидни или неправилно попълнени лични данни, адрес и/или всякаква друга информация, предоставена чрез Сайта или пред служител на Кидаланд. 

 

 

Неналичен продукт

 

Чл.8. Възможно е продуктът, който сте заявили да не е наличен към момента на заявяване на поръчката. В такъв случай ще получите обаждане по телефона от представител на Кидаланд с конкретна информация за евентуално необходимо удължаване на срока за доставка или възможност веднага да се откаже от заявената поръчка, ако продуктът е напълно изчерпан.

 

 

Защита на личните данни

 

Чл.9. С приемането на настоящите общи условия Ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Кидаланд и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и други, за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока. С приемането на настоящите Общи условия Ползвателят изразява изрично съгласие по смисъла на чл. 6, ал. 1 и ал. 4 от Закона за електронната търговия да получава търговски съобщения по ал. 6 на този член. Доставчикът защитава личните данни на Ползвателите, станали известни при попълване на електронната форма за подаване на поръчка за покупка. Доставчикът гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен при наличието на изрично писмено съгласие на Ползвателя или, ако информацията се изисква от компетентен държавен орган в рамките на правомощията му по закон 

 

 

Рекламации

 

Чл.10. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за жалби: България, гр. София 1309, ул. "Пиротска" 151, тел.: 02/ 820 39 00

 

 

Отговорност

 

Чл.11. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Кидаланд при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с:

 

А) неизпълнение на някое от задълженията по този договор;

 

Б) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост;

 

В) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора;

 

Г) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството по смисъла на Закона за защита на потребителите.

 

Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в Сайта, включително и за увреждане на здравословното състояние на Ползвателите в резултат на подобни коментари, мнения или публикации.
Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи. Доставчикът не носи отговорност за времето, през което Сайтът не е достъпен поради непреодолима сила. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица. 

 

 

Други

 

Чл.12. Кидаланд се ангажира да предоставя само услугите представени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация представена на сайта включително, но не само, дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на представянето и, като Кидаланд си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на Ползвателя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н., за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна то следва да бъде дадено. В противен случай независимо от потвърждаване на поръчката същата ще бъде считана за невалидна. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на Кидаланд преди извършването и поръчки. Кидаланд не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове публикувани на настоящият сайт. Достъпът до ресурсите на сайта и онлайн магазина за некоректни ползватели ще бъде блокиран. Акаунтите на ползватели, които нарушат условията за ползване на сайта и онлайн магазина, както и акаунти на ползватели, които ги използват не по предназначение ще бъдат заличени. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове към които същите препращат се извършва от ползватели на настоящия сайт изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни.

 

За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

 

Ползвателят и Кидаланд се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия. Предполага се, че електронните изявления извършени от ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд в гр. София, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно – Софийски районен съд или Софийски градски съд.

 

 

Последна актуализация: Февруари 2016 г.